معاونت فرهنگی - آرشیو

همزمان با اجرای هفدهمین دوره طرح ملی ایران مرزپرگهر؛

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان البرز از موزه جانورشناسی بازدید کردند

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی البرز دانشجویان دانشگاه فرهنگیان همزمان با هفدهمین دوره طرح ملی ایران مرزپرگهر از منحصربه فرد ترین موزه جانورشناسی ایران بازدید کردند.

ادامه مطلب