فعالیت‌های مشاورهای

تعداد بازدید:۲۹۰۶

- ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به دانشجویان و فراگیران دوره های آموزشی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار در زمینههای : آمادگی شغلی ، تدوین طرح های کسب و کار ، تأمین منابع ، ثبت شرکتها، راهاندازی و توسعة کسب و کار، تحقیقات بازار ، نحوة دریافت تسهیلات ، و ...

- ارائه خدمات مشاوره شغلی و راهنمایی متقاضیان تسهیلات بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده، دربارة چگونگی تکمیل مدارک ، اخذ مجوزهای کسب و کار ، نحوة دریافت تسهیلات و ... .

- استقرار کارشناسان مشاوره شغلی دفتر اشتغال در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ جهت ارائه خدمات مشاوره ای به مراجعین

- ارائه خدمات مشاوره شغلی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز

- انعقاد تفاهم نامه آموزشی و مشاوره شغلی با اداره کل بهزیستی استان البرز

- تشکیل کانون دانشجویی کارآفرینی در دانشگاه خوارزمی