معرفی

تعداد بازدید:۴۳۵۱

 

معاونت پشتیبانی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز با 2 اداره (اداره امور اداری و عمومی، اداره امور مالی) امور ستادی و پشتیبانی این نهاد را بر عهده دارد.

 

اداره امور اداری و عمومی

با عنایت به نقش بی‌بدیل منابع انسانی به عنوان راهبردی‌ترین سرمایه هر سازمان، اداره امور اداری و عمومی جهاددانشگاهی واحد استان البرز با انتخاب رویکرد "نهادینه کردن اصل شایستگی" در حوزه منابع انسانی، عمده وظایف خود را در زمینه‌های برنامه‌ریزی تأمین نیروی انسانی، استخدام، آموزش ضمن خدمت، ارتقای شغلی، مدیریت عملکرد، بازنشستگی و خروج از خدمت معطوف نموده و کوشیده است تا از این طریق بستر لازم جهت ارتقای رضایت شغلی، حس تعلق سازمانی، فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای انجام هرچه بهتر وظایف محول شده، افزایش بهره‌وری، کمک به تأمین نیازهای اساسی و بهبود سطح زندگی کارکنان جهاددانشگاهی را از طریق اجرا و نظارت بر اجرای مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط اداری، استخدامی، انضباطی، آموزشی و رفاهی فراهم آورد.

 

 اداره امور مالی


در جهاددانشگاهی واحد استان البرز، امور مالی برای کمک به دستیابی این نهاد به ماموریت تعریف شده خود، وظایف متعددی در حوزه‌های مختلف برعهده دارد. از جمله‌ی این امور می‌توان به وصول و تأمین اعتبارات جاری و عمرانی، انجام پرداختهای مربوط به اعتبارات تخصیص یافته و بودجه مصوب و همچنین تنظیم حساب ماهانه و سالانه درآمدها و هزینه‌های انجام شده از محل وجوه دریافتی از دولت و ارسال آن به همراه سایر گزارش‌های مربوط به دیوان محاسبات، تنظیم اسناد و دفاتر حسابهای درآمد اختصاصی و تهیه صورتهای مالی، تهیه اظهارنامه‌های مربوط به عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و سایر گزارشهای متعدد موردنیاز مراجع قانونی و ذیصلاح، پی گیری حل و فصل مسائل مربوط به بیمه و مالیات تا اخذ مفاصا حساب و ارائه مشاوره به واحدها در این خصوص، انجام نظارت بر کلیه دریافتها و پرداختها، بررسی اسناد ارسالی واحدها، ارزیابی وضعیت امور مالی واحدها، مدیریت امور اموال و دارایی‌ها، تدوین روشهای مختلف حسابداری به منظور رعایت استانداردها، تهیه گزارش‌های خاص تحلیلی به منظور تخصیص بهینه منابع توسط مدیریت و ... اشاره کرد.