معرفی

تعداد بازدید:۳۰۲۴

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز با پیشینه جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی از سال 1380 با کسب موافقت اصولی گروه پژوهشی علوم شناختی به طور رسمی شروع به کار نموده است. متعاقبا گروه های بعدی در حوزه مطالعات علوم انسانی و علوم پایه آغاز به کار نموده اند. به طوری که هم اکنون پژوهشگران حوزه علوم انسانی این واحد در گروههای علوم شناختی،آسیب شناسی اجتماعی، برنامه ریزی و توسعه شهری و مرکز خدمات تخصصی GIS فعالیت می نمایند.

این گروهها با بهره گیری از توانمندی های پژوهشگران متخصص و زبده، تاکنون بیش از 60 طرح پژوهشی درحیطه پژوهش های بنیادی، توسعه ای وکاربردی و با همکاری سازمان ها و ارگان های اجرایی به اتمام رسانیده اند که در بخش های بعدی به برخی از  آنها اشاره خواهد شد. نتایج این طرح ها به صورت گزارش طرح، کتاب و مقاله علمی - پژوهشی در اختیار صاحب نظران و دانشگاهیان قرار دارد.