لیست دوره های کاردانی و کارشناسی

تعداد بازدید:۹۹۷۵

لیست دوره های در حال اجرا

تعداد عنوان رشته های اجرا شده از بدو تاسیس تاکنون: ۵۷ کاردانی: ۳۵ کارشناسی: ۲۲
عناوین دوره های در حال اجرای کاردانی

 

عناوین دوره های در حال اجرای کارشناسی ناپیوسته

 

 • کارشناسی حرفه ای عکاسی- تبلیغات
 • کارشناسی حرفه ای گرافیک- تصویر سازی
 • کارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط داخلی
 • مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
 • کارشناسی حرفه ای نقاشی- نقاشی
 • کارشناسی حرفه ای گرافیک- رسانه های چاپی
 • کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک –لباس اجتماعی و مشاغل
 • کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت
 • کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
 • کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی –امور همایش ها و جشنواره ها
 • کارشناسی حرفه ای روابط عمومی –امور رسانه