برنامه کلاس های مجازی

تعداد بازدید:۸۲۴۲۷

 

برنامه کلاس های روز شنبه

نام درس نام مدرس ساعت برگزاری کلاس مجازی لینک ورود به کلاس
نمادشناسی محمدرضا مسیح راد 8:00 - 10:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
فارسی فریبرز فریبرزی 8:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
شناخت و پیکربندی ISP ارغوان اوبذرجمهری 8:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
صفحه آرایی شیدسا جمشیدی 8:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
تاریخ هنر ایران(قبل و بعد از اسلام) محمدرضا مسیح راد 10:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
فارسی حمیرا غفرانی 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
مبانی عکاسی رنگی(آنالوگ و دیجیتال) میرفرهود ریاضی 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
نقد عکس معصومه گنجه ای 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
بررسی و شناخت آثار عکاسی سیدبهنام حسینی سنگتراشانی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
مبانی معماری الهام صلاحی 12:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
مهندسی نرم افزار امن ارغوان ابوذرجمهری 12:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
صفحه آرایی شیدسا جمشیدی 12:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
اصول فنی ساختمان پایه حسین داودی آزاد 12:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
بررسی و شناخت آثار عکاسی سیدبهنام حسینی سنگتراشانی 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
عدسی ها و لنزها لاله رهبربروجردی 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
زیبایی شناسی معصومه گنجه ای 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
مبانی عکاسی رنگی(آنالوگ و دیجیتال) میرفرهود ریاضی 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
آشنایی با تاریخ معماری زهره فاضل زاده 15:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
اصول فنی ساختمان پیشرفته حسین داودی آزاد 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
تاریخ عکاسی جهان سیدبهنام حسینی سنگتراشانی 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
تفسیر موضوعی نهج البلاغه محمد رضا عسکری 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مینا سادات ربطی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
برنامه سازی سیستم سید محمود ایزدپرست 16:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
عدسی ها و لنزها لاله رهبربروجردی 17:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
دانش خانواده و جمعیت مرضیه رفیعی 17:30 - 19:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
دانش خانواده و جمعیت یوسف پیری 17:30 - 19:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهان سیدبهنام حسینی سنگتراشانی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
خلاقیت در هنر محمد هادی عبداللهی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7

 

برنامه کلاس های روز یکشنبه

نام درس نام مدرس ساعت برگزاری کلاس مجازی لینک ورود به کلاس
اندیشه اسلامی1 زهرا مهرشاد 08:00 - 10:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
پیکربندی و مسیریابی شبکه الهه گل زردی 08:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
برنامه سازی شبکه سمیه عصاره 08:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class17
خلاقیت در هنر مرضیه ابراهیمی 08:30 - 10:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
ریاضی علم کامپیوتر فرزانه ابدال محمود آبادی 09:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانگیر حسن زاده 09:30 - 11:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
اندیشه اسلامی1 زهرا مهرشاد 10:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
فرهنگ عمومی مریم قوامی فرد 10:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
زبان خارجی عمومی مریم ساوئی 10:45 - 13:45 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
فارسی معصومه صادقی 10:45 - 13:45 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
آرایه و چیدمان وسایل قاسم علی پور خبیر 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور میرفرهود ریاضی 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانگیر حسن زاده 11:00 - 13:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
دانش خانواده و جمعیت زهرا مهرشاد 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
دانش خانواده و جمعیت حسین رنجبر حسین حاجلو 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
ریاضی پیش دانشگاهی فرزانه ابدال محمود آبادی 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
فرهنگ عمومی مریم قوامی فرد 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
مدارهای منطقی سمیه عصاره 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class17
تجزیه و تحلیل و نقد آثار گرافیک سجاد فروغی 13:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانگیر حسن زاده 13:45 - 15:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
آرایه و چیدمان وسایل قاسم علی پور خبیر 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
دانش خانواده و جمعیت زهرا مهرشاد 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
دانش خانواده و جمعیت حسین رنجبر حسین حاجلو 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
ریاضیات گسسته فرزانه ابدال محمود آبادی 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
کادربندی در عکاسی شیوا وزیری 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class17
آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکس میرفرهود ریاضی 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
جامعه شناسی معماری محمد رضا ابوالفتحی راد 14:30 - 16:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
زبان خارجی عمومی رکسانا عقدایی 15:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
اخلاق حرفه ای علی نوروزی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class15
اخلاق حرفه ای اعظم روستایی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
دانش خانواده و جمعیت زهرا مهرشاد 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
دانش خانواده و جمعیت حسین رنجبر حسین حاجلو 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
فلسفه اخلاق صفدر میناوند چال 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
مدیریت فناوری اطلاعات جهانگیر حسن زاده 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
مهارت ها و قوانین کسب و کار سیدیوسف حسینی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class16
طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه های کامپیوتری شیوا خلیلی قیداری 16:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
معماری جهان اسلامی محمد رضا ابوالفتحی راد 17:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
کادربندی در عکاسی شیوا وزیری 17:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class17
آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکس میرفرهود ریاضی 17:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
اخلاق حرفه ای علی نوروزی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class15
اصول سرپرستی جواد حقیقی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) حسین رنجبر حسین حاجلو 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
فلسفه اخلاق صفدر میناوند چال 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
کارآفرینی اعظم روستایی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
مدارهای منطقی حامد سمواتی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
مهارت ها و قوانین کسب و کار سیدیوسف حسینی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class16

 

برنامه کلاس های روز دوشنبه

نام درس نام مدرس ساعت برگزاری کلاس مجازی لینک ورود به کلاس
مبانی فنون چاپ فرنیا فرهد 08:00 - 10:00 vs.alborzacecr.ir/class2
سیستم های خبره زهرا هاشمی پرپنجی 08:00 - 11:00 vs.alborzacecr.ir/class3
زبان تخصصی اینترنت نسیم خزان 08:00 - 11:00 vs.alborzacecr.ir/class4
زبان خارجی عمومی زهرا احمدی 08:00 - 11:00 vs.alborzacecr.ir/class5
کارگاه عکاسی در شب مرتضی جان بخش 08:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class31
عکاسی دیجیتال پیشرفته میرفرهود ریاضی 08:30 - 10:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class25
جامعه شناسی عمومی جمال رئیسی 09:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
خلاقیت در هنر منیژه ضیا آبادی 09:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class34
انسان،طبیعت،معماری داخلی سیده آیدا سجادی 09:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class27
ریاضی عمومی سمانه احمدی 09:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
برنامه سازی تحت وب مریم ولیان 09:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class33
تاریخ نقاشی ایران و اسلام منیژه ضیا آبادی 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class34
ریاضیات و آمار بیژن سلیمانی 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class28
مبانی فنون چاپ فرنیا فرهد 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class30
مبانی معماری داخلی ندا خلیلی 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class36
نمایه سازی نسیم خزان 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class35
عکاسی آسمان شب مرتضی جان بخش 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class31
زبان خارجی عمومی زهرا احمدی 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
مایکروگرافی و کپی برداری میرفرهود ریاضی 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class25
قراردادهای ارتباطی امن زهرا هاشمی پرپنجی 11:00 - 15:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
جامعه شناسی هنر جمال رئیسی 11:30 - 13:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class23
مبانی فیلم نامه نویسی حامد توکل 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class27
ریاضی عمومی سمانه احمدی 12:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
برنامه نویسی شی گرا یسرا دراوی 12:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class19
فارسی الهام آزاده رنجبر 12:30 - 15:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class20
اقتصاد هنر مرضیه اسکندری 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class32
آشنایی با هنرهای معاصر منیژه ضیا آبادی 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class34
ریاضیات گسسته بیژن سلیمانی 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class28
فرآیند چاپ ماشینی فرنیا فرهد 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class30
مبانی معماری داخلی ندا خلیلی 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class36
تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری سارا حاجی 13:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class29
برنامه نویسی مقدماتی نسیم خزان 13:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class35
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مریم علی پورجیرنده 13:30 - 15:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class33
تاریخ هنر ایران محمد هادی عبداللهی 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class37
مدیریت رنگ در عکاسی میرفرهود ریاضی 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class25
مایکروگرافی و کپی برداری میرفرهود ریاضی 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class25
آشنایی با تاریخ معماری تزیینی(ایران و جهان) الهه سادات هاشمی زاده 15:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class27
ریاضیات مهندسی بیژن سلیمانی 15:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class28
نقد و تجزیه و تحلیل آثار نقاشی مرضیه اسکندری 15:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class32
مدیریت کارگاه محمود مختاری حسن آباد 15:15 - 17:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class18
گزارش نویسی الهام آزاده رنجبر 15:30 - 17:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class20
آشنایی با نقوش سنتی حمیده میرشفیعی 15:30 - 17:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
تنظیم شرایط محیطی(نور و صدا) ندا خلیلی 15:30 - 17:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class36
حریم خصوصی و امنیت اینترنت علیرضا تقی پوردرشکی 15:30 - 17:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class26
شناخت و بررسی آثار هنری منیژه ضیا آبادی 15:30 - 17:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class34
اصول و مفاهیم رمز نگاری زهرا هاشمی پرپنجی 15:30 - 18:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مریم علی پورجیرنده 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class33
تاریخ هنر ایران محمد هادی عبداللهی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class37
مدیریت مراکز و سازمانهای هنری محمدرضا شیخی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری سارا حاجی 16:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class29
برنامه نویسی سیستم های توزیع شده سید محمود ایزدپرست 16:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class24
اصول طراحی صفحات وب یسرا دراوی 16:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class19
آشنایی با تاریخ معماری تزیینی(ایران و جهان) الهه سادات هاشمی زاده 17:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class27
مفاهیم TCP/IP هادی رسولی 17:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class35
مدیریت کارگاه محمود مختاری حسن آباد 17:15 - 19:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class18
فارسی الهام آزاده رنجبر 17:15 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class20
اصول سرپرستی داود غیاثوند 17:30 - 19:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
تاریخ نقاشی شرق مرضیه اسکندری 17:30 - 19:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class32
متره و برآورد حسین داودی آزاد 17:30 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class26
زیبایی شناسی منیژه ضیا آبادی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class34
مدیریت کسب و کار و بهره وری سید وحید سعادت میرقدیم 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class28
اصول و فنون مذاکره محمدرضا شیخی 18:15 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12

 

برنامه کلاس های روز سه شنبه

نام درس نام مدرس ساعت برگزاری کلاس مجازی لینک ورود به کلاس
آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکس مهستا معجری کسمایی 08:00 - 10:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
کارگاه صفحه آرایی شیدسا جمشیدی 08:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
عکاسی دیجیتال پایه میرفرهود ریاضی 08:30 - 10:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
پارچه شناسی مرسده فاطمه یزدان بخش 09:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
عکاسی دیجیتال پایه میرفرهود ریاضی 10:30 - 12:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکس مهستا معجری کسمایی 10:30 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
تاریخ هنر ایران و جهان مرضیه ابراهیمی 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات حمید حیدری 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
بانک اطلاعاتی کاربردی مصطفی یوسفی 12:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
عکاسی دیجیتال پیشرفته میرفرهود ریاضی 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
نرم افزار تصویری زهرا جاری 13:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
نرم افزار ترسیمی زهرا جاری 13:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
فارسی فریبرز فریبرزی 13:15 - 16:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات حمید حیدری 14:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
تاریخ هنر جهان محمد هادی عبداللهی 15:30 - 17:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
مقررات معماری داخلی سیدرضا الیاس لنگران 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری مهدی صمیمی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
مهارت ها و قوانین کسب و کار داود غیاثوند 17:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
تاریخ عکاسی ایران لاله رهبربروجردی 17:30 - 19:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات حمید حیدری 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
شناخت مواد و مصالح سیدرضا الیاس لنگران 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
کنترل پروژه مهدی صمیمی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9

 

برنامه کلاس های روز چهارشنبه

نام درس نام مدرس ساعت برگزاری کلاس مجازی لینک ورود به کلاس
فیزیک حرکت امیر خانچی 08:00 - 09:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
انسان،طبیعت و ارگونومی زهرا شیخی 08:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
تاریخ لباس،پارچه و نساجی در ایران مرسده فاطمه یزدان بخش 09:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class15
تاریخ نقاشی غرب منیژه ضیا آبادی 09:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
معماری تزیینی معاصر(ایران و جهان) محسن قیاسی خلف 09:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
انیمیشن2بعدی کلاسیک امیر خانچی 09:30 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
ارگونومی و طراحی محصول زهرا شیخی 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
تاریخ مبلمان منیژه ضیا آبادی 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
معماری تزیینی معاصر(ایران و جهان) محسن قیاسی خلف 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
پارچه شناسی مرسده فاطمه یزدان بخش 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class15
هنر در دنیای کودکان پروانه فرمانی 11:30 - 13:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
جلوه های ویژه در عکاسی دیجیتال امیر خانچی 12:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
تاریخ مبلمان منیژه ضیا آبادی 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
انسان،طبیعت و ارگونومی زهرا شیخی 13:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
آشنایی با دفاع مقدس مقصود محمودی 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
انسان،طبیعت،معماری داخلی محسن قیاسی خلف 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
تاریخ لباس،پارچه و نساجی در ایران مرسده فاطمه یزدان بخش 14:30 - 16:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class15
مدیریت و سنجش شبکه های گسترده هادی رسولی 15:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
انیمیشن عروسکی امیر خانچی 15:00 - 17:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
ارگونومی و طراحی محصول زهرا شیخی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
اصول و فنون مذاکره سیاوش لطفی رضایی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
اصول و فنون مذاکره اعظم روستایی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
آشنایی با دفاع مقدس مقصود محمودی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
کارآفرینی سعیده سعیدبنادکی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
مهندسی نرم افزار امید عبداله پور 16:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی شیوا خلیلی قیداری 16:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
پارچه شناسی مرسده فاطمه یزدان بخش 17:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class15
کارگردانی انیمیشن مقدماتی امیر خانچی 17:30 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
اصول و فنون مذاکره سیاوش لطفی رضایی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
اصول و فنون مذاکره اعظم روستایی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
آشنایی با دفاع مقدس مقصود محمودی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
فلسفه اخلاق عباس برغانی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
کارآفرینی سعیده سعیدبنادکی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13

 

برنامه کلاس های روز پنجشنبه

نام درس نام مدرس ساعت برگزاری کلاس مجازی لینک ورود به کلاس
تفسیر موضوعی نهج البلاغه علیرضا شفیعی 08:00 - 10:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
مجموعه سازی در عکاسی امیرحسین بابائی 08:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
شیوه های نگهداری و ارائه عکس پوریا مرزبان ویشکاسوقه 08:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
عکاسی آسمان شب مرتضی جان بخش 08:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
مبانی بیان معماری داخلی مریم اکبری 08:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
نفوذ گری شبکه علی قلعه 08:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
خلاقیت در هنر مرضیه ابراهیمی 09:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مینا سادات ربطی 09:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
شبکه های کامپیوتری ابوالفضل اسماعیل پور 09:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
تفسیر موضوعی نهج البلاغه علیرضا شفیعی 10:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
ساختمان داده ها و الگوریتم حامد سمواتی 10:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
عکاسی مستند امیرحسین بابائی 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
عکاسی مستند اجتماعی پانته آ منصوری 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
شیوه های نگهداری و ارائه عکس پوریا مرزبان ویشکاسوقه 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
بیان معماری مریم اکبری 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
خلاقیت در هنر مرضیه ابراهیمی 11:30 - 13:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
شبکه های کامپیوتری ابوالفضل اسماعیل پور 12:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
مهندسی نرم افزار حامد سمواتی 12:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
امنیت در سیستم های عامل علی قلعه 12:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
کارگاه تصویر سازی کودک و نوجوان هاله توکلی صدرابادی 12:15 - 16:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
تجارت الکترونیکی یگانه مددی 12:30 - 14:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
مدیریت کسب و کار و بهره وری ولی الله حسینی 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور امیرحسین بابائی 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
شیوه های نگهداری و ارائه عکس پوریا مرزبان ویشکاسوقه 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
زبان خارجی عمومی مریم ساوئی 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
بیان معماری مریم اکبری 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
برنامه سازی شی گرا یگانه مددی 15:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
ساختمان داده ها حامد سمواتی 16:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
برنامه سازی تحت وب علی قلعه 16:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
مدیریت کسب و کار و بهره وری ولی الله حسینی 16:15 - 18:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
مهارت ها و قوانین کسب و کار علی نوروزی 17:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
مهارت ها و قوانین کسب و کار داود غیاثوند 17:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
مجموعه سازی در عکاسی امیرحسین بابائی 17:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5

 

کلید واژه ها: دانشگاه علمی و کاربردی آموزش مجازی