صندوق قرض الحسنه دانشجویان استان البرز

تعداد بازدید:۲۳۷۴

موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران به منظور انجام خدمات عام المنفعه و نشر و تعلیم و ترویج فرهنگ اسلامی به هر نوع و هر کیفیت وکمک به تامین نیازها و بهبود زندگی دانشجویان و دانشگاهیان و اعطای وامهای بدون بهره (قرض الحسنه) از طریق دریافت وجوه ذخیره شده توسط خیّرین، اعضاء صندوق، جهاد دانشگاهی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، با حفظ و رعایت موازین شرعی و مقررات جمهوری اسلامی ایران و در قالب مصوبات هیئت امناء جهاد دانشگاهی و به منظور احیاء و ترویج سنت حسنه قرض الحسنه در جامعه دانشگاهی و کمک به حل بخشی از مشکلات مالی و معیشتی دانشجویان و دانشگاهیان تأسیس شده است.

شعبه موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران در کرج به عنوان دومین شعبه این صندوق در 15 آذرماه 1385 در جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی راه اندازی شد و پس از شکل گیری جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، در اردیبهشت ماه 1392 به شعبه استان البرز ارتقاء یافت.

این صندوق دستِ گرمِ تمامی خیّرین را برای حمایت از صندوق میفشارد و این حمایتها را پشتوانه اصلی حرکت خیرخواهانه خود می‌داند.

نشانی: کرج، حصارک، دانشگاه خوارزمی، طبقه همکف ساختمان اداری، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی؛ تلفکس: 34505151 026 ؛ پست الکترونیکی: cul.alborz@acecr.ac.ir