کاربرد روش نشانه شناسی در تحلیل رسانه های بصری

تعداد بازدید:۳۶۵۴
کاربرد روش نشانه شناسی در تحلیل رسانه های بصری

وبینار تخصصی "کاربرد روش نشانه شناسی در تحلیل رسانه های بصری"

روش نشانه شناسی یکی از روش های مهم در تحقیق اجتماعی است که برای تحلیل بسیاری از مسایل اجتماعی موجود در متن فرهنگ و رسانه ها به کار میرود. این روش به منظور دستیابی به معانی نامکشوف متن، دارا بودن رویکرد روشی متفاوت، بدیع و عمیق، دست یافتن به نتایج جالب توجه و داشتن ابزارهای کاربردی روش شناختی به مثابه یک حوزه روشی «تفسیرگرایانۀ کیفی» در کانون توجه بسیاری از پژوهشگران رشته های مختلف مطالعات فرهنگی، مطالعات رسانه ای، زبان شناسی، انسان شناسانی و علومی مشابه قرار گرفته است.

در این کارگاه، تلاش خواهد شد تا کلیات و مبانی اصلی روش نشانه شناسی مورد بحث قرار بگیرد و با ارجاع به عناصر موجود در رسانه های بصری به ویژه رسانه سینما و فیلم، مباحث کارگاه، جنبه کاربردی و عملی پیدا کند.

برای ثبت نام در وبینار کلیک کنید

سرفصل ها:

اصول نشانه شناسی: مباحث مربوط به معناشناسی، تعریف و عناصر نشانه و دال و مدلول

ابعاد تحلیل نشانه شناسی شامل مباحث نظام های نشانه ای، تقابل های دوتایی، تحلیل های جانشینی و همنشینی، استعاره و رمزگان ها

تحلیل عملیاتی رسانه های بصری به ویژه فیلم های سینمایی

مخاطبین:

دانشجویان و دانش¬آموختگان رشته های علوم اجتماعی و انسانی، هنر و سینما

سوالات متداول

برای شرکت در این وبینار آیا باید از تجهیزات خاصی استفاده کنیم؟

داشتن تنها یک لپ تاپ و یا کامپیوتر و یک اینترنت با سرعت مناسب کافی است

آیا باید به صورت حضوری در این وبینار شرکت کنیم؟

وبینار یک رویداد آنلاین است که شما بدون نیاز به حضور در یک مکان فیزیکی خاص در هر کجا که باشید می توانید در این کلاس آنلاین شرکت کنید

چه تفاوتی بین وبینار و یک رویداد حضوری وجود دارد؟

تفاوت وبینار با یک رویداد فیزیکی و حضوری فقط در آنلاین بودن و عدم نیاز آن به حضور در یک فضای خاص است. شما به راحتی و بدون نیاز به جا به جایی در هر کجا که باشید می توانید در این رویداد شرکت کنید.

کلید واژه ها: وبینار معاونت پژوهشی دوره آموزشی