فرم کارورزی

فرم اطلاعات محل کارورزی
مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاددانشگاهی کرج

فرم اطلاعات محل کارورزی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی دانشجو*
  1
 • کد ملی دانشجو*
  2
 • شماره دانشجویی*
  3
 • شماره تلفن همراه*بصورت کامل (مثال 09121111111)
  4
 • انتخاب کارورزی*
  کارورزی 1
  کارورزی 2
  5
 • رشته تحصیلی*
  6
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  کاردانی
  کارشناسی
  7
 • نام و نام خانوادگی مدرس*
  8
 • نام و نام خانوادگی مربی*
  9
 • درج رشته تحصیلی و تخصص مربی*
  10
 • شماره تلفن همراه مربی*بصورت کامل (مثال 09121111111)
  11
 • نام شرکت محل کارورزی*
  12
 • آدرس دقیق محل کارورزی دانشجو*
  13
 • شماره تماس محل کارورزی*
  14
 • روز حضور دانشجو*حداکثر 3 روز
  شنبه
  یکشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
  چهارشنبه
  پنجشنبه
  15
 • ساعات حضور دانشجو در محل کارورزی*مثال 8 الی 16
  16
 • زمینه فعالیت شرکت در محل کارورزی*
  17