معرفی

تعداد بازدید:۲۵۶۷

جهاد دانشگاهی از آغاز تکوین و شکلگیری این نهاد، کوشش مستقیم و مستمر در عرصة فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها، محیطهای دانشجویی و بخش هایی از جامعه را سرلوحة اهداف و برنامههای خود قرار داده است و از همان ابتدا بر مبنای اهداف خود و با عنایت به مفاد اساسنامه، کوشش نظاممند فرهنگی در دانشگاهها و بخش هایی از جامعه را به عنوان گستردهترین حوزه فعالیتهای خود برگزیده و مخاطب اصلی خود را مطابق سرفصلگزینی، هدفگذاری و برنامهریزی دامنهدار جستجو کرده است. اصل بنیادین این حوزه در همه ابعاد یادشده، تکیه و توجه جدی به مبانی علمی و مطالعات نظری در تدوین برنامهها و طرحهای خودجوش دانشجویی و جذب مشارکت آنان در فعالیتهای فرهنگی بوده است. این نهاد علاوه بر رویکرد تخصصی در فعالیتها از طریق ایجاد مراکز ویژه و حفظ روند رو به رشد فعالیتهای جاری، افتخار طراحی و ابداع دهها جشنواره و برنامه سراسری و بینالمللی را کسب کرده است.

 مشخصة اساسی در این حوزه، تکیه و توجه به طرحهای خودجوش دانشجویی و دانشگاهی بوده و جهاددانشگاهی افتخار طراحی و ابداع صدها برنامه شاخص و ملی را از آن خود ساخته است .

تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، برنامهریزی فرهنگی و تربیتی، ایجاد آمادگی فکری و افزایش دانش و بینش دینی و سیاسی در قشر جوان، بهخصوص دانشجویان به منظور مقابله با غربزدگی و انحرافات فرهنگی در چارچوب سیاستهای فرهنگی کشور، رویکرد اساسی جهاددانشگاهی در حوزه فرهنگی است.

در مجموع فعالیتهای فرهنگی جهاد دانشگاهی در قالب 4 سرفصل فرهنگی - هنری، سیاسی - اجتماعی، فعالیتهای فوق برنامه و فرهنگی - ادبی برگزار میشود.

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی در استان البرز با توجه به قدمت حضور حدود 30 سال در دانشگاهها و شهرهای این منطقه، در نظر دارد با همکاری و همراهی نهادهای فرهنگی منطقه، نقش مؤثری را در حوزه فرهنگی استان البرز ایفا نماید.

ادارات و مراکز فرهنگی زیرمجموعه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز:

   -  اداره فعالیت‌های دینی، ادبی، هنری

   -  اداره فعالیت‌های فوق برنامه

   -  خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه البرز

  -  خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) شعبه استان البرز

   -  مرکز انتشارات

   -  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) شعبه استان البرز

   -  دفتر نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی البرز

   -  صندوق قرض الحسنه دانشجویان استان البرز

   - کانون های فرهنگی دانشجویی

نشانی معاونت فرهنگی:

1) کرج، حصارک، دانشگاه خوارزمی، طبقه همکف ساختمان اداری؛ تلفکس: 34505151 026

2) کرج، عظیمیه، میدان مهران، خیابان ندای جنوبی، نبش خیابان خسروی شرقی،  پلاک 81  83 ، جهاد دانشگاهی واحد استان البرز

پست الکترونیکی: cul.alborz@acecr.ac.ir