موفقیت‌ها، افتخارات و همکاری‌ها

تعداد بازدید:۲۸۸۲

- عضویت کارشناسان دفتر اشتغال در ستاد کارآفرینی شهرداری تهران از سال 85 تا سال 88

- انتخاب دفتر اشتغال از طرف وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان مجری برتر در برگزاری دوره های کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار در بین مجریان کل کشور در سال 1386

- انتخاب دفتر اشتغال از طرف سازمان همیاری اشتغال به عنوان برترین شعبه اشتغال در بین واحدهای جهاد دانشگاهی کشور در سال 87

- عضویت در هیات داوران جشنواره « کارآفرینان برتر غرب استان تهران» دوره های مختلف

- عضویت مدیر شعبه در هسته علمی اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان البرز در سال 89 و 90

- عضویت در کمیته های علمی ، اجرایی، اطلاع رسانی و داوری جشنواره کارآفرینان برتر شاهد و ایثارگر تهران بزرگ 1390

- اخذ مجوز راه اندازی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استان البرز در سال 90

- انتخاب مدیر شعبه به عنوان پژوهشگر برتر استان البرز در سال 90

- همکاری و حضور فعال در اتاق فکر  ارتباط صنعت و دانشگاه  اتاق بازرگانی استان البرز96-93

- همکاری در شورای کارآفرینی و کانون کارآفرینی در دانشگاه خوارزمی .

- عضویت در هیات داوران جشنواره « کارآفرینان برتر غرب استان تهران» دورههای مختلف