وبینارهای تخصصی

تعداد بازدید:۱۷۴۱

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان البرز با علم به اینکه پژوهش، با تأکید بر پژوهش های کاربردی، یکی از زیربناهای اصلی پیشرفت محسوب می شود، با هدف تشریک یافته های علمی، پژوهشی و کاربردی اعضا هیات علمی این واحد همچنین استفاده از تجربیات محققان همکار با این واحد، اقدام به برگزاری وبینارهای تخصصی جهت استفاده عموم نموده است. در این راستا سلسله وبینارهای تخصصی درزمینه های مختلف طراحی نموده که از طریق وبسایت واحد اطلاع رسانی می گردد.

 

لیست دوره های آموزشی و وبینار ها

کاربرد روش نشانه شناسی در تحلیل رسانه های بصری

دوره آشنایی با نورو مارکتینگ

کارگاه تخصصی تسهیلگری در پروژههای شهری