امضای تفاهم همکاری میان صندوق بیمه روستاییان و مرکز توسعه مشاغل خانگی البرز

۰۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۰ کد : ۳۵۲۶۵ تجاری سازی فناوری و اشتغال
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با مرکز ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی استان البرز تفاهم نامه امضاء کردند.
امضای تفاهم همکاری میان صندوق بیمه روستاییان و مرکز توسعه مشاغل خانگی البرز

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، این تفاهم نامه در راستای اصل ۲۹ قانون اساسی و تحقق اهداف و برنامه‌های دولت در خصوص تامین و گسترش پوشش نظام تامین اجتماعی در حمایت از اقشار زحمتکش جامعه به ویژه روستاییان، عشایر، کشاورزان و ... به منظور برخورداری شاغلین حوزه مشاغل خانگی استان البرز که فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند، منعقد شده است.

با انعقاد این تفاهم نامه جامعه هدف مذکور می‌تواند از مزایا و تعهدات بلند مدت بیمه‌های اجتماعی درخصوص بازنشستگی، پیری، از کارافتادگی کلی، فوت و نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای و همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک برخوردار شود.

با انعقاد این تفاهم نامه زمینه همکاری مشترک بین جهاد دانشگاهی استان البرز و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با مرکز ساماندهی و توسعه مشاغل استان بیش از پیش فراهم می آید.

از محورهای این تفاهم نامه می توان به توسعه بیمه اجتماعی جهت برخورداری از خدمات، مزایا و تعهدات بلند مدت بیمه‌های اجتماعی برای شاغلین حوزه مشاغل خانگی استان که حائز شرایط بهره مندی هستند اشاره کرد.

علاوه بر این، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، شناسایی، معرفی، جذب کلی مشمولین، استفاده از ظرفیت‌های مرکز ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی استان البرز جهت توسعه بیمه اجتماعی برای مشمولین از مهمترین اهداف این تفاهم نامه است.

کلید واژه ها: بیمه اجتماعی مشاغل خانگی استان استان البرز تفاهم نامه


نظر شما :