حوزه ریاست

تعداد بازدید:۱۵۴۰

نشانی: البرز - کرج - آزادگان - ابتدای بلوار بسیج - نبش خیابان شهیدان شجاعی - پلاک 4
تلفن: 32508413 - 32521124 (026)
نمابر: داخلی 6 (026)
پست الکترونیک: sec.alborz@acecr.ac.ir
وب سایت: http://jalborz.ir