از سوی جهاددانشگاهی واحد البرز؛

کتاب «فقر و توسعه روستایی» منتشر شد

۲۷ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۳۸ کد : ۵۲۷۷۸ معاونت فرهنگی
کتاب «فقر و توسعه روستایی» از سوی مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد استان البرز وارد بازار نشر شد.
کتاب «فقر و توسعه روستایی» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد البرز، کتاب «فقر و توسعه روستایی» با تألیف دکتر رضا منافی آذر و دکتر محمد ولائی از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.

در پیشگفتار کتاب«فقر و توسعه روستایی» آمده است؛ «اغلب کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه با مسئله فقر به ویژه فقر روستایی دست و پنجه نرم می‌کنند. بیش از 75 درصد از فقرای جهان در نقاط روستایی سکونت دارند و در دنیا واژه «فقر» با واژگان «روستا» و «کشاورزی» قرابت زیادی پیدا کرده، به گونه‌ای که در کشورهای در حال توسعه، روستا و کشاورزی، تداعی‌گر فقر و محرومیت شده است. لذا سازمان‌های بین المللی، فقر در سطح ملی و بین المللی را در صورتی قابل کاهش می‌دانند که میزان فقر روستایی کاهش یاید. توسعه روستایی آنتی- تزی برای فقر روستایی است.»

«برای نیل به اهداف معرفت‌شناسی فقر و شناخت انواع فقر، شاخص‌ها و روشهای برآورد فقر، عوامل و زمینه‌های ایجاد فقر، استراتژی‌های کاهش فقر، کتاب حاضر در پنج فصل تنظیم شده است. برای هریک از اهداف یاد شده یک فصل جداگانه اختصاص داده شد. فصل اول واژگان فقر و محرومیت را مفهوم‌پردازی کرده و فقر را از دیدگاه‌های مختلف دسته‌بندی می‌کند. سپس با تعاریف و مفاهیم توسعه و توسعه روستایی، ارتباط آن را با فقر مورد بحث قرار می‌دهد. در فصل دوم روش‌های برآورد فقر و شاخص‌های کمی و کیفی آن بیان شده و تکنیک‌های پرکاربرد معرفی می‌شوند. فصل سوم نیز به بررسی عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی، محیطی بوجود آورنده فقر و فقر روستایی اختصاص دارد. فصل چهارم فقر را از دیدگاه ادیان مختلف، مکاتب جامعه‌شناسی و دیدگاه‌های اقتصادی و جغرافیایی بررسی کرده و شمه‌ای از نظریات مرتبط با فقر را معرفی می‌کند. فصل پنجم راهبردهای فقرزدایی و توسعه روستایی و استراتژی‌های کاربردی این زمینه را تشریح می‌کند.»

گفتنی است؛ مخاطبان این کتاب عبارتند از: دانشجویان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، اقتصاد، جامعه شناسی، محققان فقر و توسعه و توسعه گران و علاقمندان به مطالعات در زمینه فقر روستایی.

کتاب «فقر و توسعه روستایی» در 187 صفحه و با قیمت 40 هزار تومان از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است و علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره تلفن 34505151-026 و 77503824-021 تماس حاصل نمایند.

کلید واژه ها: کتاب فقر توسعه روستایی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز


نظر شما :