توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز انجام شد؛

گسترش صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت به جهاد دانشگاهی البرز

۰۷ دی ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۱ کد : ۵۲۰۸۸ معاونت آموزشی
براساس گواهینامه اعطا شده به گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز، حطیه های آموزشی این گروه گسترش یافت.
گسترش صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت به جهاد دانشگاهی البرز

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، در نشستی که با حضور سپیده قیوم اصغری مدیر دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز و احمدرضا فیروزی رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز برگزار شد، صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت افزایش یافت.

گفتنی است، براساس این گواهینامه صلاحیت، به جهاد دانشگاهی واحد البرز اجازه داده شده است تا براساس ضوابط و مقررات نظام آموزش کارکنان دولت و دستورالعمل های مربوطه، دوره های آموزشی شغلی گروه امور اداری، مالی و بازرگانی را علاوه بر حیطه امور اداری در حیطه های امور مالی و امور اقتصاد و بازرگانی در سطح استان البرز در چارچوب برنامه های آموزشی سالانه دستگاه های اجرایی برگزار نماید.

لازم به ذکر است اعتبار این گواهینامه به مدت سه سال می باشد.

کلید واژه ها: آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز ضمن خدمت


نظر شما :