از سوی جهاددانشگاهی واحد البرز؛

کتاب «آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری ایران در سطح نواحی روستایی» منتشر شد

۲۹ آبان ۱۴۰۱ | ۰۸:۲۱ کد : ۵۰۷۵۰ معاونت فرهنگی
کتاب «آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری ایران در سطح نواحی روستایی» از سوی مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد استان البرز وارد بازار نشر شد.
کتاب «آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری ایران در سطح  نواحی روستایی» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد البرز، کتاب «آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری ایران در سطح  نواحی روستایی» با تألیف وحید ریاحی: دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، حسن افراخته: استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی و شمسی صالح پور: دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.

در مقدمه کتاب«آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری ایران در سطح  نواحی روستایی» آمده است؛ «هدف نظام تقسیمات کشوری، تقسیم سرزمین به واحدها یا اجزای کوچکتر به منظور اداره آسان‌تر سرزمین از ابعاد مختلف مدیریتی، امنیتی، برنامه‌ای و توسعه‌ای است) ودیعی، 1354،499)، تا از این راه حفظ وحدت و یکپارچگی ملی، امنیت سرزمینی، همگرایی ملی و جلوگیری از مرکزگریزی و واگرایی نواحی حاشیه ای و روند توسعه سرزمین تسریع شود (Muir,1981 211)؛ بنابراین، اگر نظام تقسیمات کشوری به گونه‌ای کارآمد طراحی شود، می تواند با تنظیم روابط بین انسان، فضا و فعالیت، با نظارت مؤثر دولت مرکزی در نظام برنامه ریزی، توسعه سرزمین را در تمام سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی فراهم سازد.»

این کتاب شامل 6 فصل می‌باشد. «دیدگاه ها و نظریه‌های تقسیمات سرزمینی»، « تجارب جهانی تقسیمات کشوری در سطح محلی»، «روند تحولات تقسیمات کشوری ایران در سطح محلی»، « طبقه بندی سکونتگاه های روستایی شهرستان ارومیه بر اساس مؤلفه های جغرافیایی»، «آسیب شناسی جایگاه روستا در نظام تقسیمات کشوری» و «عوامل مؤثر برآسیب ها و ناکارآمدی تقسیمات کشوری در سطح نواحی روستایی»، « الگوی مناسب تقسیمات کشوری در سطح محلی؛ اصول و چارچوب‌ها» سرفصل‌های کتاب «آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری ایران در سطح  نواحی روستایی» است.

کتاب «آسیب شناسی نظام تقسیمات کشوری ایران در سطح  نواحی روستایی» در 297 صفحه و با قیمت 55 هزار تومان از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است و علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره تلفن 34505151-026 و 77503824-021 تماس حاصل نمایند.

کلید واژه ها: کتاب آسیب نظام تقسیمات انتشارات جهاد دانشگاهی


نظر شما :