وبینار تخصصی "کاربرد روش نشانه شناسی در تحلیل رسانه های بصری"

۲۱ تیر ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۱ کد : ۳۳۲۸۴ معاونت پژوهشی
وبینار تخصصی "کاربرد روش نشانه شناسی در تحلیل رسانه های بصری" توسط معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد البرز برگزار می شود.
وبینار تخصصی "کاربرد روش نشانه شناسی در تحلیل رسانه های بصری"

روش نشانه شناسی یکی از روش های مهم در تحقیق اجتماعی است که برای تحلیل بسیاری از مسایل اجتماعی موجود در متن فرهنگ و رسانه ها به کار میرود. این روش به منظور دستیابی به معانی نامکشوف متن، دارا بودن رویکرد روشی متفاوت، بدیع و عمیق، دست یافتن به نتایج جالب توجه و داشتن ابزارهای کاربردی روش شناختی به مثابه یک حوزه روشی «تفسیرگرایانۀ کیفی» در کانون توجه بسیاری از پژوهشگران رشته های مختلف مطالعات فرهنگی، مطالعات رسانه ای، زبان شناسی، انسان شناسانی و علومی مشابه قرار گرفته است.

در این کارگاه، تلاش خواهد شد تا کلیات و مبانی اصلی روش نشانه شناسی مورد بحث قرار بگیرد و با ارجاع به عناصر موجود در رسانه های بصری به ویژه رسانه سینما و فیلم، مباحث کارگاه، جنبه کاربردی و عملی پیدا کند.

برای ثبت نام در وبینار کلیک کنید

سرفصل ها:

اصول نشانه شناسی: مباحث مربوط به معناشناسی، تعریف و عناصر نشانه و دال و مدلول

ابعاد تحلیل نشانه شناسی شامل مباحث نظام های نشانه ای، تقابل های دوتایی، تحلیل های جانشینی و همنشینی، استعاره و رمزگان ها

تحلیل عملیاتی رسانه های بصری به ویژه فیلم های سینمایی

مخاطبین:

دانشجویان و دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی و انسانی، هنر و سینما

کلید واژه ها: معاونت پژوهشی علوم انسانی رسانه


نظر شما :