جشنواره‌ی عکس یادگاری دانشجویی

فرم جشنواره‌ی عکس یادگاری دانشجویی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  2
 • رشته تحصیلی*نام کامل
  3
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  کاردانی
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکتری
  4
 • ارسال کننده*فقط یکی انتخاب کنید
  دانشجو
  مدرس
  پرسنل
  5
 • شماره تماس********0912
  6
 • نام درس یا دروس*نام کامل
  7
 • نام استاد یا اساتید*نام کامل
  8
 • تاریخ ثبت عکس ها*به عنوان مثال: پاییز 1401
  9
 • نظرات*توضیح بیشتر و نام دانشجویان حاضر در عکس
  10
 • فایل*عکس های خود را به صورت قایل فشرده آپلود نمایید آپلود
   11