مرکز آموزش علمی کاربردی

تعداد بازدید:۲۶۹

لیست رشته های دانشگاهی

کاردانی حرفه ای انیمیشن

کاردانی حرفه ای چاپ - چاپ پوشاک

کاردانی حرفه ای سینما - تصویربرداری

کاردانی حرفه ای سینما - جلوه های ویژه

کاردانی حرفه ای طراحی لباس

کاردانی حرفه ای عکاسی خبری

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

کاردانی حرفه ای معماری - معماری داخلی

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - عکاسی

کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی - آثار مکتوب و متون رسمی

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - گرافیک

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - نقاشی

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - نقاشی ایرانی

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - نقاشی دیواری

کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای

کاردانی فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی فنی نرم افزار - برنامه سازی کامپیوتری

کارشناسی حرفه ای عکاسی - تبلیغات

کارشناسی حرفه ای گرافیک - گرافیک تزئینی و محیطی

کارشناسی حرفه ای گرافیک - پوستر و نشانه

کارشناسی حرفه ای گرافیک - تصویر سازی

کارشناسی حرفه ای معماری - طراحی محیط داخلی

کارشناسی حرفه ای نقاشی - نقاشی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات