برنامه کلاس های مجازی

تعداد بازدید:۵۰۰۴۹

 

برنامه کلاس های روز شنبه

نام درس نام مدرس ساعت برگزاری کلاس مجازی لینک ورود به کلاس
نمادشناسی محمدرضا مسیح راد 8:00 - 10:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
فارسی فریبرز فریبرزی 8:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
شناخت و پیکربندی ISP ارغوان اوبذرجمهری 8:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
صفحه آرایی شیدسا جمشیدی 8:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
تاریخ هنر ایران(قبل و بعد از اسلام) محمدرضا مسیح راد 10:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
فارسی حمیرا غفرانی 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
مبانی عکاسی رنگی(آنالوگ و دیجیتال) میرفرهود ریاضی 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
نقد عکس معصومه گنجه ای 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
بررسی و شناخت آثار عکاسی سیدبهنام حسینی سنگتراشانی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
مبانی معماری الهام صلاحی 12:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
مهندسی نرم افزار امن ارغوان ابوذرجمهری 12:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
صفحه آرایی شیدسا جمشیدی 12:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
اصول فنی ساختمان پایه حسین داودی آزاد 12:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
بررسی و شناخت آثار عکاسی سیدبهنام حسینی سنگتراشانی 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
عدسی ها و لنزها لاله رهبربروجردی 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
زیبایی شناسی معصومه گنجه ای 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
مبانی عکاسی رنگی(آنالوگ و دیجیتال) میرفرهود ریاضی 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
آشنایی با تاریخ معماری زهره فاضل زاده 15:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
اصول فنی ساختمان پیشرفته حسین داودی آزاد 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
تاریخ عکاسی جهان سیدبهنام حسینی سنگتراشانی 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
تفسیر موضوعی نهج البلاغه محمد رضا عسکری 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مینا سادات ربطی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
برنامه سازی سیستم سید محمود ایزدپرست 16:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
عدسی ها و لنزها لاله رهبربروجردی 17:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
دانش خانواده و جمعیت مرضیه رفیعی 17:30 - 19:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
دانش خانواده و جمعیت یوسف پیری 17:30 - 19:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهان سیدبهنام حسینی سنگتراشانی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
خلاقیت در هنر محمد هادی عبداللهی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7

 

برنامه کلاس های روز یکشنبه

نام درس نام مدرس ساعت برگزاری کلاس مجازی لینک ورود به کلاس
اندیشه اسلامی1 زهرا مهرشاد 08:00 - 10:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
پیکربندی و مسیریابی شبکه الهه گل زردی 08:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
برنامه سازی شبکه سمیه عصاره 08:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class17
خلاقیت در هنر مرضیه ابراهیمی 08:30 - 10:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
ریاضی علم کامپیوتر فرزانه ابدال محمود آبادی 09:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانگیر حسن زاده 09:30 - 11:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
اندیشه اسلامی1 زهرا مهرشاد 10:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
فرهنگ عمومی مریم قوامی فرد 10:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
زبان خارجی عمومی مریم ساوئی 10:45 - 13:45 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
فارسی معصومه صادقی 10:45 - 13:45 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
آرایه و چیدمان وسایل قاسم علی پور خبیر 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور میرفرهود ریاضی 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانگیر حسن زاده 11:00 - 13:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
دانش خانواده و جمعیت زهرا مهرشاد 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
دانش خانواده و جمعیت حسین رنجبر حسین حاجلو 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
ریاضی پیش دانشگاهی فرزانه ابدال محمود آبادی 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
فرهنگ عمومی مریم قوامی فرد 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
مدارهای منطقی سمیه عصاره 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class17
تجزیه و تحلیل و نقد آثار گرافیک سجاد فروغی 13:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانگیر حسن زاده 13:45 - 15:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
آرایه و چیدمان وسایل قاسم علی پور خبیر 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
دانش خانواده و جمعیت زهرا مهرشاد 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
دانش خانواده و جمعیت حسین رنجبر حسین حاجلو 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
ریاضیات گسسته فرزانه ابدال محمود آبادی 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
کادربندی در عکاسی شیوا وزیری 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class17
آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکس میرفرهود ریاضی 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
جامعه شناسی معماری محمد رضا ابوالفتحی راد 14:30 - 16:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
زبان خارجی عمومی رکسانا عقدایی 15:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
اخلاق حرفه ای علی نوروزی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class15
اخلاق حرفه ای اعظم روستایی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
دانش خانواده و جمعیت زهرا مهرشاد 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
دانش خانواده و جمعیت حسین رنجبر حسین حاجلو 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
فلسفه اخلاق صفدر میناوند چال 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
مدیریت فناوری اطلاعات جهانگیر حسن زاده 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
مهارت ها و قوانین کسب و کار سیدیوسف حسینی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class16
طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه های کامپیوتری شیوا خلیلی قیداری 16:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
معماری جهان اسلامی محمد رضا ابوالفتحی راد 17:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
کادربندی در عکاسی شیوا وزیری 17:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class17
آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکس میرفرهود ریاضی 17:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
اخلاق حرفه ای علی نوروزی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class15
اصول سرپرستی جواد حقیقی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) حسین رنجبر حسین حاجلو 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
فلسفه اخلاق صفدر میناوند چال 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
کارآفرینی اعظم روستایی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
مدارهای منطقی حامد سمواتی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
مهارت ها و قوانین کسب و کار سیدیوسف حسینی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class16

 

برنامه کلاس های روز دوشنبه

نام درس نام مدرس ساعت برگزاری کلاس مجازی لینک ورود به کلاس
مبانی فنون چاپ فرنیا فرهد 08:00 - 10:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
سیستم های خبره زهرا هاشمی پرپنجی 08:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
زبان تخصصی اینترنت نسیم خزان 08:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class17
زبان خارجی عمومی زهرا احمدی 08:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
کارگاه عکاسی در شب مرتضی جان بخش 08:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
عکاسی دیجیتال پیشرفته میرفرهود ریاضی 08:30 - 10:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
جامعه شناسی عمومی جمال رئیسی 09:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
خلاقیت در هنر منیژه ضیا آبادی 09:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
انسان،طبیعت،معماری داخلی سیده آیدا سجادی 09:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
ریاضی عمومی سمانه احمدی 09:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
برنامه سازی تحت وب مریم ولیان 09:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
تاریخ نقاشی ایران و اسلام منیژه ضیا آبادی 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class14
ریاضیات و آمار بیژن سلیمانی 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class15
مبانی فنون چاپ فرنیا فرهد 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
مبانی معماری داخلی ندا خلیلی 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class16
نمایه سازی نسیم خزان 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
عکاسی آسمان شب مرتضی جان بخش 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
زبان خارجی عمومی زهرا احمدی 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
مایکروگرافی و کپی برداری میرفرهود ریاضی 11:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
قراردادهای ارتباطی امن زهرا هاشمی پرپنجی 11:00 - 15:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
جامعه شناسی هنر جمال رئیسی 11:30 - 13:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class23
مبانی فیلم نامه نویسی حامد توکل 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class11
ریاضی عمومی سمانه احمدی 12:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class12
برنامه نویسی شی گرا یسرا دراوی 12:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class19
فارسی الهام آزاده رنجبر 12:30 - 15:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class20
اقتصاد هنر مرضیه اسکندری 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class20
آشنایی با هنرهای معاصر منیژه ضیا آبادی 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class21
ریاضیات گسسته بیژن سلیمانی 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class15
فرآیند چاپ ماشینی فرنیا فرهد 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
مبانی معماری داخلی ندا خلیلی 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class16
تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری سارا حاجی 13:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
برنامه نویسی مقدماتی نسیم خزان 13:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class17
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مریم علی پورجیرنده 13:30 - 15:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class23
تاریخ هنر ایران محمد هادی عبداللهی 14:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class20
مدیریت رنگ در عکاسی میرفرهود ریاضی 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class22
مایکروگرافی و کپی برداری میرفرهود ریاضی 14:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class22
آشنایی با تاریخ معماری تزیینی(ایران و جهان) الهه سادات هاشمی زاده 15:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
ریاضیات مهندسی بیژن سلیمانی 15:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class15
نقد و تجزیه و تحلیل آثار نقاشی مرضیه اسکندری 15:00 - 17:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class20
مدیریت کارگاه محمود مختاری حسن آباد 15:15 - 17:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class18
گزارش نویسی الهام آزاده رنجبر 15:30 - 17:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class20
آشنایی با نقوش سنتی حمیده میرشفیعی 15:30 - 17:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
تنظیم شرایط محیطی(نور و صدا) ندا خلیلی 15:30 - 17:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class16
حریم خصوصی و امنیت اینترنت علیرضا تقی پوردرشکی 15:30 - 17:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class26
شناخت و بررسی آثار هنری منیژه ضیا آبادی 15:30 - 17:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class21
اصول و مفاهیم رمز نگاری زهرا هاشمی پرپنجی 15:30 - 18:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مریم علی پورجیرنده 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_classtest
تاریخ هنر ایران محمد هادی عبداللهی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class20
مدیریت مراکز و سازمانهای هنری محمدرضا شیخی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class19
تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنری سارا حاجی 16:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class13
برنامه نویسی سیستم های توزیع شده سید محمود ایزدپرست 16:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class24
اصول طراحی صفحات وب یسرا دراوی 16:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class25
آشنایی با تاریخ معماری تزیینی(ایران و جهان) الهه سادات هاشمی زاده 17:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
مفاهیم TCP/IP هادی رسولی 17:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
مدیریت کارگاه محمود مختاری حسن آباد 17:15 - 19:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class18
فارسی الهام آزاده رنجبر 17:15 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class20
اصول سرپرستی داود غیاثوند 17:30 - 19:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
تاریخ نقاشی شرق مرضیه اسکندری 17:30 - 19:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class21
متره و برآورد حسین داودی آزاد 17:30 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class26
زیبایی شناسی منیژه ضیا آبادی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class21
مدیریت کسب و کار و بهره وری سید وحید سعادت میرقدیم 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class15
اصول و فنون مذاکره محمدرضا شیخی 18:15 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class19

 

برنامه کلاس های روز سه شنبه

نام درس نام مدرس ساعت برگزاری کلاس مجازی لینک ورود به کلاس
آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکس مهستا معجری کسمایی 08:00 - 10:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
کارگاه صفحه آرایی شیدسا جمشیدی 08:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
عکاسی دیجیتال پایه میرفرهود ریاضی 08:30 - 10:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
پارچه شناسی مرسده فاطمه یزدان بخش 09:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
عکاسی دیجیتال پایه میرفرهود ریاضی 10:30 - 12:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
آشنایی با نرم افزارهای ویرایش عکس مهستا معجری کسمایی 10:30 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
تاریخ هنر ایران و جهان مرضیه ابراهیمی 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات حمید حیدری 12:00 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
بانک اطلاعاتی کاربردی مصطفی یوسفی 12:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
عکاسی دیجیتال پیشرفته میرفرهود ریاضی 13:00 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
نرم افزار تصویری زهرا جاری 13:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
نرم افزار ترسیمی زهرا جاری 13:00 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
فارسی فریبرز فریبرزی 13:15 - 16:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات حمید حیدری 14:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
تاریخ هنر جهان محمد هادی عبداللهی 15:30 - 17:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
مقررات معماری داخلی سیدرضا الیاس لنگران 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری مهدی صمیمی 16:00 - 18:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
مهارت ها و قوانین کسب و کار داود غیاثوند 17:00 - 19:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
تاریخ عکاسی ایران لاله رهبربروجردی 17:30 - 19:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات حمید حیدری 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
شناخت مواد و مصالح سیدرضا الیاس لنگران 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
کنترل پروژه مهدی صمیمی 18:00 - 20:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9

 

برنامه کلاس های روز چهارشنبه

نام درس نام مدرس برنامه هفتگی ساعت برگزاری کلاس مجازی لینک ورود به کلاس
فلسفه اخلاق عباس برغانی چ-18:00-20:00 8:30 - 10:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
هنر در دنیای کودکان پروانه فرمانی چ-11:30-13:30 10:30 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
مدیریت و سنجش شبکه های گسترده هادی رسولی چ-15:00-17:00 14:30 - 16:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
تاریخ نقاشی غرب منیژه ضیا آبادی چ-09:00-11:00 9:00 - 10:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class2
معماری تزیینی معاصر(ایران و جهان) محسن قیاسی خلف چ-09:00-11:00 9:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class3
معماری تزیینی معاصر(ایران و جهان) محسن قیاسی خلف چ-11:00-13:00 9:00 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class3
تاریخ مبلمان منیژه ضیا آبادی چ-11:00-13:00 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class3
تاریخ مبلمان منیژه ضیا آبادی چ-13:00-15:00 11:00 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class3
اصول و فنون مذاکره سیاوش لطفی رضایی چ-16:00-18:00 14:00 - 15:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class3
اصول و فنون مذاکره سیاوش لطفی رضایی چ-18:00-20:00 15:30 - 16:45 cel.jde.ir/uastkaraj_class3
تاریخ لباس،پارچه و نساجی در ایران مرسده فاطمه یزدان بخش چ-09:00-11:00 8:30 - 10:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class1
تاریخ لباس،پارچه و نساجی در ایران مرسده فاطمه یزدان بخش چ-14:30-16:30 10:30 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class1
اصول و فنون مذاکره اعظم روستایی چ-16:00-18:00 13:30 - 15:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
اصول و فنون مذاکره اعظم روستایی چ-18:00-20:00 13:30 - 15:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
کارآفرینی اعظم روستایی ی-18:00-20:00 10:30 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
اخلاق حرفه ای اعظم روستایی ی-16:00-18:00 12:15 - 13:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
کارآفرینی سعیده سعیدبنادکی چ-16:00-18:00 12:00 - 13:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class1
کارآفرینی سعیده سعیدبنادکی چ-18:00-20:00 14:00 - 15:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class1
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مینا سادات ربطی ش-16:00-18:00 10:30 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class2
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات مینا سادات ربطی پ-09:00-11:00 12:30 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class2

 

برنامه کلاس های روز پنجشنبه

نام درس نام مدرس برنامه هفتگی ساعت برگزاری کلاس مجازی لینک ورود به کلاس
حریم خصوصی و امنیت اینترنت علیرضا تقی پوردرشکی د-15:30-17:30 13:30 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
تفسیر موضوعی نهج البلاغه علیرضا شفیعی پ-08:00-10:00 8:30 - 10:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class1
تفسیر موضوعی نهج البلاغه علیرضا شفیعی پ-10:00-12:00 10:00 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class1
تجارت الکترونیکی یگانه مددی پ-12:30-14:30 12:30 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class1
خلاقیت در هنر مرضیه ابراهیمی پ-09:00-11:00 8:30 - 10:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class2
خلاقیت در هنر مرضیه ابراهیمی پ-11:30-13:30 10:30 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class2
مفاهیم TCP/IP هادی رسولی د-17:00-20:00 13:30 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class2
شبکه های کامپیوتری ابوالفضل اسماعیل پور پ-09:00-12:00 8:30 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class3
شبکه های کامپیوتری ابوالفضل اسماعیل پور پ-12:00-15:00 8:30 - 11:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class3
مهارت ها و قوانین کسب و کار علی نوروزی پ-17:00-19:00 12:00 - 13:15 cel.jde.ir/uastkaraj_class3
زبان خارجی عمومی مریم ساوئی پ-14:00-17:00 13:30 - 15:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
ساختمان داده ها و الگوریتم حامد سمواتی پ-10:00-12:00 10:30 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
ساختمان داده ها حامد سمواتی پ-16:00-19:00 13:00 - 14:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
مدیریت کسب و کار و بهره وری ولی الله حسینی پ-14:00-16:00 12:00 - 13:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
مدیریت کسب و کار و بهره وری ولی الله حسینی پ-16:15-18:15 10:00 - 11:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class5
اصول و فنون مذاکره محمدرضا شیخی د-18:15-20:00 10:30 - 12:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class6
مدیریت مراکز و سازمانهای هنری محمدرضا شیخی د-16:00-18:00 12:30 - 14:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class6
ارگونومی و طراحی محصول زهرا شیخی چ-11:00-13:00 10:30 - 12:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
ارگونومی و طراحی محصول زهرا شیخی چ-16:00-18:00 10:30 - 12:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class7
مدیریت کسب و کار و بهره وری سید وحید سعادت میرقدیم د-18:00-20:00 11:00 - 12:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
اصول سرپرستی داود غیاثوند د-17:30-19:30 11:30 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class9
اصول سرپرستی جواد حقیقی ی-18:00-20:00 11:30 - 13:00 cel.jde.ir/uastkaraj_class10
مدارهای منطقی حامد سمواتی ی-18:00-20:00 15:00 - 16:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class4
معماری جهان اسلامی محمد رضا ابوالفتحی راد ی-17:00-19:00 13:00 - 14:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class8
جامعه شناسی معماری محمد رضا ابوالفتحی راد ی-14:30-16:30 15:00 - 16:30 cel.jde.ir/uastkaraj_class8

 

کلید واژه ها: دانشگاه علمی و کاربردیآموزش مجازی