امضای تفاهم نامه پیشرانان مشاغل خانگی و دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی البرز

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۹ ۸