نمایشگاه گروهی نقاشی و پتینه هنرجویان مرکز تخصصی هنر جهاد دانشگاهی البرز