بازدید دکتر شریف زاده از مراکز جهاددانشگاهی واحد استان البرز و حضور در آیین افتتاح ۵ مرکز علمی کاربردی در البرز

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۹